“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”
∼ Joz 24:15

2019 Apel Diecezjalny – Pójdź za Mną


Drodzy Przyjaciele!

Każdego roku o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: PÓJDŹ ZA MNĄ. Te słowa Chrystusa uświadamiają nam, że jesteśmy powołani do naśladowania przykładu Jezusa poprzez dawanie swiadectwa o naszej wierze w słowach i uczynkach. Jak co roku, również teraz zwracam się do Was z prośbą o konkretne wsparcie Kościoła w jego szerszej formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford.

Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom , młodzieży i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak : przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży,czy troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę Diecezjalną. Oczywiscie wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży , dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $116,548.00. Jest to nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.

Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel i przynieśli kopertę do kościoła w nadchodzące weekendy. Z obliczeń komitetu finansowego wynika, że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą $200 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.

Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować. Niech Czas wielkanocny, który przeżywamy pomoże nam pogłębiać naszą wiarę oraz jedność z Parafią, Diecezją i całym Kościołem.

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv