“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”
∼ Joz 24:15

201 Apel Diecezjalny – Miłujcie się wzajemnie


Drodzy Przyjaciele!

Każdego roku o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE, co powzbudza nas do jeszcze głębszego przeżywania tej podstawowej prawdy, że Bóg jest miłością i jest obecny w naszym życiu zawsze, kiedy okazujemy sobie wzajemną miłość. W każdej sekundzie naszego życia i w każdej sytuacji Boża miłość otacza nas swoją dobrocią i łaską. Bóg objawia swoją miłość do nas wielorako . W szczególny sposób jednak doświadczamy Bożej miłości i kochamy innych w Kościele i we wspólnotach ludu Bożego, jakimi są nasza diecezja oraz poszczególne parafie. Aby to doświadczenie miłości Boga do nas i między nami było udziałem jak największej liczby osób, potrzebujemy również waszego finansowego wsparcia poprzez wasz aktywny udział w tegorocznej kolekcie diecezjalnej.

Doroczna kolekta diecezjalna pozwala Diecezji Rockford prowadzić i rozwijać wiele dzieł miłosierdzia i ewangelizacji. W ten sposób każda parafia ma swój udział w tym wielkim i przepięknym posłaniu. Dzięki funduszom zebranym w dorocznej kampanii finansowej pomagamy naszej parafii, diecezji i społeczeństwu. Wasza ofiara złożona na ten cel wspomoże wiele dzieł i programów prowadzonych przez diecezję. Oto niektóre z nich: Centrum Św. Elżbiety prowadzące kuchnie dla ubogich, pomoc starszym i niedołężnym, pomoc dzieciom z biednych rodzin. Diecezjalna Caritas zajmująca się adopcją, opieką nad młodocianymi, imigrantami i ludźmi w nagłej potrzebie. Centrum kształcenia diakonów i ludzi świeckich oraz przygotowywanie ich do służby w parafiach. Programy edukacji religijnej w parafiach, ochrona nienarodzonych, powołania kapłańskie i zakonne, program pomocy rodzinom i małżeństwom, pomoc szkołom parafialnym itp.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $113,453.00. Jest to nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie. Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel i przynieśli kopertę do kościoła w nadchodzące weekendy. Z obliczeń komitetu finansowego wynika że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą $200 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian , będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.

Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować. Niech Czas wielkanocny, który przeżywamy pomoże nam pogłębiać naszą wiarę oraz jedność z Parafią, Diecezją i całym Kościołem.

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv