“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”
∼ Joz 24:15

2017 Apel Diecezjalny – Bóg Jest z Nami


Drodzy Przyjaciele!

Każdego roku pod koniec kwietnia, Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: BÓG JEST Z NAMI, co po wzbudza nas do jeszcze głębszego przeżywania tej podstawowej prawdy, że Bóg jest obecny w naszym życiu zawsze. W każdej sekundzie naszego życia i w każdej sytuacji Boża miłość otacza nas swoją dobrocią i łaską. Bóg jest z nami obecny na różne sposoby. W szczególny sposób jednak doświadczamy Go w Kościele i we wspólnotach ludu Bożego jakimi są nasza diecezja i poszczególne parafie. Aby to doświadczenie obecności Boga między nami było udziałem jak największej liczby osób, potrzebujemy również waszego finansowego wsparcia poprzez wasz aktywny udział w tegorocznej kolekcie diecezjalnej.

Doroczna kolekta diecezjalna pozwala Diecezji Rockford prowadzić i rozwijać wiele dzieł miłosierdzia i ewangelizacji. W ten sposób każda parafia ma swój udział w tym wielkim i przepięknym posłaniu. Dzięki funduszom zebranym w dorocznej kampanii finansowej pomagamy naszej parafii, diecezji i społeczeństwu. Wasza ofiara złożona na ten cel wspomoże wiele dzieł i programów prowadzonych przez diecezję. Oto niektóre z nich: Centrum Św. Elżbiety prowadzące kuchnie dla ubogich, pomoc starszym i niedołężnym, pomoc dzieciom z biednych rodzin. Diecezjalna Caritas zajmująca się adopcją, opieką nad młodocianymi, imigrantami i ludźmi w nagłej potrzebie. Centrum kształcenia diakonów i ludzi świeckich oraz przygotowywanie ich do służby w parafiach. Programy edukacji religijnej w parafiach, ochrona nienarodzonych, powołania kapłańskie i zakonne, program pomocy rodzinom i małżeństwom, pomoc szkołom parafialnym itp.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $132,000. Jest to nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 15 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie. Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel I przynieśli kopertę do kościoła w nadchodzące weekendy. Aktualnie w naszej parafii jest zarejestrowanych 3,400 rodzin, z których tylko 900 regularnie wspiera nas finansowo. Opierając się na tych statystykach, jeśli każda rodzina zobowiąże się i wpłaci na diecezjalną kolektę 150 dolarów jednorazowo, lub w spłatach, wtedy wyzbieramy wyznaczoną nam sumę. Gdyby była jakaś nadwyżka, wtedy te pieniądze zostają w parafii i będziemy je mogli użyć na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian , będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.

Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować. Niech Czas Wielkanocny, który przeżywamy pomoże nam pogłębiać naszą wiarę oraz jedność z Parafią, Diecezją i całym Kościołem.

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv