Duszpasterze

    Fr. Piotr Sarnicki - proboszcz
Ojciec Piotr Sarnicki urodził się 28-go sierpnia 1968 roku w Przemyślu w południowo-wschodniej Polsce. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Maćkowicach koło Przemyśla, szkołę średnią pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Legnicy ukończył w 1986 roku. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów i jako kleryk rozpoczął studia w Krakowie. Świecenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1994 roku. Przez następne dwa lata pracował, jako wikary w Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie koło Żywca. Po dwóch latach pracy w Rychwałdzie, o. Piotr rozpoczął swoją duszpasterską służbę, jako proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Bratysławie na Słowacji. W tym czasie również Ojciec Piotr ukończył dwuletnie studia licencjackie z teologii pastoralnej i masmediów. Po siedmioletniej służbie w Bratysławie, został przeniesiony do Lewoczy, nadal na Słowacji, gdzie przez rok czasu pełnił funkcje gwardiana klasztoru. W sierpniu 2004 roku przybył do parafii św. Stanisława Kostki w Rockford, Illionis. Przez rok służył wspólnocie polskiej, jako wikary. W sierpniu 2005 roku został mianowany proboszczem tamtejszej parafii. Po sześciu latach 1-go lipca 2011 biskup Thomas Doran mianował Ojca Piotra proboszczem parafii św. Małgorzaty Marii w Algonquin.

    Fr. Witold Adamczyk
Ojciec Witold Adamczyk urodził się 19. grudnia 1972 roku w Głuchołazach na opolszczyznie. Szkołę postawową oraz liceum ukończył w rodzinnym mieście. W 1992 roku rozpoczął studia teologiczne w seminarium duchownym w Nitrze na Słowacji. Po trzech latach wrócił do Polski i wstąpił do Franciszkanów krakowskiej prowincji. Po nowicjacie kontynuował studia teologiczne we franciszkańskim seminarium w Krakowie a po ich ukończeniu rozpoczął pracę znowu na Słowacji w klasztorze w Brehove, następnie w Spisskym Stvrtku, gdzie przyjął święcenia diakonatu i pracował w tej franciszkańskiej parafii jako diakon. Po święceniach kapłańskich 2. czerwca 2001 w Krakowie rozpoczął swoją służbę kapłańską w Bratysławie (gdzie jego przełożonym przez dwa lata był Ojciec Piotr Sarnicki). Od 2003 kontynuował pracę w Bratysławie jako proboszcz tej parafii oraz gwardian klasztoru do roku 2008 kiedy go przełożeni posłali do pracy w Spisskym Stvrtku. Tam służył wspólnocie jako gwardian a parafianom jako proboszcz do roku obecnego 2015.

    Fr. Daniel Zdebik


Msze św. po polsku
Sobota: 6:30 PM
Niedziela: 1:00 PM
Poniedziałek: 7:00 PM
I Piątek Miesiąca:
7:30 PM
Dni świąteczne: 7:30 PM

Msze św. po angielsku
Sobota: 4:30 PM
Niedziela: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
4:30 PM
Dzień powszedni:
7:00 AM, 8:30 AM

Spowiedź po polsku
I Piątek Miesiąca:
6:30 - 7:30 PM

Sobota:
9:00 - 10:30 AM
6:00 - 6:30 PM
Niedziela:
12:30 - 1:00 PM

W innym terminie prosimy o kontakt telefoniczny

Spowiedź po angielsku
Sobota:
9:00 - 10:30 AM
3:00- 4:00 PM

Biuro Parafialne
Poniedziałek-Piątek: 9:00-5:00
Sobota: 11:00-1:00
Niedziela: 1:00- 3:00