Ogłoszenia Parafialne

25 Niedziela Zwykła

 • W poniedziałek 23-go września zapraszamy na mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo. Po nabożeństiwie odbędzie się drugie spotkanie biblijne na temat Księgi Rodzaju.
 • Zapraszamy na pielgrzymkę do Peru w języku polskim. Szczegółowe informacje w biuletynie.
 • W przyszły weekend 28-go i 29-go września na mszach św. w języku polskim będziemy gościć muzyczny zespół rodzinny „ POLSKIE NADZIEJE” z Windsor w Kanadzie. Marysia , Julia i Michał Zalewscy to rodzeństwo urodzone na emigracji. Starają się kultywować polską tradycję , muzykę i śpiew. Występowali już w wielu kościołach i klubach polonijnych Kanady i USA uświetniając uroczystości religijne i patriotyczne. Zespół zagra na mszach w języku polskim i da krótki koncert piosenek religijno-patriotycznych po mszach. Kupując ich płyty będzie można wesprzeć grupę finansowo. Serdecznie zapraszamy.
 • Również w przyszłą sobotę Msza św. z udziałem młodzieży. Po Mszy św. spotkanie młodzieżowej grupy przy ognisku.
 • W przyszłą niedzielę 29-go września spotkanie ministrantów po mszy św. o 1 w sali Nzaret w kościele.
 • Zaczynamy proces budowania nowej grupy zaangażowanej w organizowanie i czuwanie nad przebiegiem różnych akcji związanych z duszpasterstwem w języku polskim takich jak : doroczny Summer Fest, przygotowanie szopki i Bożego Grobu, doroczne spotkanie opłatkowe, spotkanie przy grochówce, spotkanie wielkanocne przy żurku, miesięczna sprzedaż pączków. Tymi właśnie akcjami zajmował się dotychczsowy komitet polskiego duszpasterstwa, który kończy swoją działalność za parę tygodni. Oczywiście liczymy również na nowe propozycje i pomysły. Osoby które chciałyby się zaangażować w pracę na rzecz duszpasterstwa polskiego w naszej parafii proszę o kontakt ze mną po Mszy św.

24 Niedziela Zwykła

 • W poniedziałek 16-go września zapraszamy na mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.
 • W przyszły weekend 21-go i 22-go września zapraszamy na Oktoberfest, organizowany przez naszą amerykańską parafialną szkołę Św. Małgorzaty Marii. Szczegóły na plakacie w biuletynie.
 • Zapraszamy na pielgrzymkę do Peru w języku polskim. Szczegółowe informacje w biuletynie.
 • Za dwa tygodnie 28-go i 29-go września na mszach św. w języku polskim będziemy gościć muzyczny zespół rodzinny „ POLSKIE NADZIEJE” z Windsor w Kanadzie. Marysia , Julia i Michał Zalewscy to rodzeństwo urodzone na emigracji. Starają się kultywować polską tradycję , muzykę i śpiew. Występowali już w wielu kościołach i klubach polonijnych Kanady i USA uświetniając uroczystości religijne i patriotyczne. Zespół zagra na mszach w języku polskim i da krótki koncert piosenek religijno-patriotycznych po mszach. Kupując ich płyty będzie można wesprzeć grupę finansowo. Serdecznie zapraszamy.

23 Niedziela Zwykła

 • Cały czas można zgłaszać się na pielgrzymkę do Peru w języku polskim. Bliższe informacje w biuletynie.
 • W poniedziałek 9-go września zapraszamy na mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo. Po nabożeństwie w Sali Nazaret odbędzie się pierwsze spotkanie biblijne na temat Księgi Rodzaju. Serdecznie zapraszamy.
 • W sobotę 14-go wrzesnia pierwsze spotkanie programu dla mężczyzn w języku angielskim THAT MAN IS YOU – TY JESTEŚ TYM MĘŻCZYZNĄ.
  Program spotkań: 5:45 am Śniadanie, 6.30 am prezentacja tematu, 7:00 spotkania w grupach, 7:30am zakończenie. Więcej iformacji w biuletynie.