Ministrowie Eucharystii

                  

Kim jest minister Eucharystii, inaczej nadzwyczajny szafarz Eucharystii?

Osoba rozdająca Komunię świętą nazywa się, zgodnie ze słownictwem używanym w Kodeksie Prawa Kanonicz¬nego, szafarzem Komunii świętej lub szafarzem Eucharystii. Prawo Kościoła dzieli tych szafarzy na dwie zasadnicze grupy: szafarzy zwyczajnych i szafarzy nadzwyczajnych. Do szafarzy zwyczajnych należą: biskupi, kapłani i diakoni. Drugą grupę, szafarzy nadzwyczajnych, stanowią klerycy oraz osoby świeckie - wierni wyznaczeni przez kompetentną władzę duchowną. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej – to prawnie ustanowiona osoba świecka, która może udzielać Komunii świętej jednorazowo, bądź na czas określony podczas mszy świętych w niedziele, święta i uroczystości. Za wiedzą proboszcza, z zachowaniem obowiązujących przepisów liturgicznych, szafarz może zanieść Komunię świętą do domów tylko tym osobom, które są chore i nie mogą uczestniczyć we mszy świętej.

Tadeusz Leszewicz, tel. (224) 402 3482.

Lektorzy

Kto to jest lektor?

Jest to osoba powołana do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje ona lekcje z Pisma świętego (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz).

Darek Rzadkowski, tel. (224) 627-5784. 

Marszałkowie

Kim jest marszałek?

Jest to osoba, która przed i po mszy świętej pomaga przygotować świątynię do liturgii. Wita przybyłych do świątyni parafian, pomaga znaleźć siedzące miejsce w kościele. Marszałek przygotowuje także w przedsionku kościoła stolik na pomoce liturgiczne, gazety, czasopisma czy parafialne biuletyny. W czasie mszy świętej zbiera składkę pieniężną, czyli kolektę. Po zakończonej mszy świętej pomaga rozprowadzać niedzielną prasę.
 
Janusz Zalewski, tel. (815) 814 1235.

Ministranci

Kim jest ministrant?

Ministrant to osoba posługująca przy sprawowaniu mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów, takich jak błogosławieństwa, pogrzeby, śluby oraz nabożeństwa. Ministranci są wiernymi świeckimi, przede wszystkim są to dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. Stroje ministrantów są różnorodne.

Rafał Przybylski, tel. (847) 219 5863.

    


Msze św. po polsku
Sobota: 6:30 PM
Niedziela: 1:00 PM
Poniedziałek: 7:00 PM
I Piątek Miesiąca:
7:30 PM
Dni świąteczne: 7:30 PM

Msze św. po angielsku
Sobota: 4:30 PM
Niedziela: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
4:30 PM
Dzień powszedni:
7:00 AM, 8:30 AM

Spowiedź po polsku
I Piątek Miesiąca:
6:30 - 7:30 PM

Sobota:
9:00 - 10:30 AM
6:00 - 6:30 PM
Niedziela:
12:30 - 1:00 PM

W innym terminie prosimy o kontakt telefoniczny

Spowiedź po angielsku
Sobota:
9:00 - 10:30 AM
3:00- 4:00 PM

Biuro Parafialne
Poniedziałek-Piątek: 9:00-5:00
Sobota: 11:00-1:00
Niedziela: 1:00- 3:00