Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje w języku polskim zaczną się w sobotę 17-go marca i zakończą się we wtorek 20-go marca. Rekolekcje w duchu naszych męczenników z Peru wygłosi były Prowincjał Franciszkanów O. Jarosław Zachariasz z pomocą Brata Jana Hruszowca, promotora kultu naszych męczenników. Ofiary dla rekolekcjonisty zostaną zebrane podczas drugiej kolekty na Mszach św. w sobotę, niedzielę i wtorek. Program rekolekcji jest podany w biuletynie i na stronie internetowej.