SummerFest

  • 11:00 AM
  • 111 South Hubbard St. Algonquin, IL 60102
  • 847-658-7625

Summerfest odbędzie się w niedzielę 26-go sierpnia . Zapraszamy po Mszy św. do zakupu biletów na loterię pieniężną, której finał odbędzie się w dzień festynu. Do wygrania $500, $200 lub $100.
W tym roku festyn zaczniemy uroczystą Mszą św. o 11 AM w kościele pod przewodnictwem biskupa naszej diecezji z okazji 35-lecia poświęcenia naszego kościoła. W tym dniu Mszy św. o 1PM nie będzie.