“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”
∼ Joz 24:15

Kolekta Diecezjalna  – Przynoś Owoc Obfity

Drodzy Bracia i Siostry!

Każdego roku o tej porze, Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: PRZYNOŚ OWOC OBFITY.  W Ewangelii św. Jana (15,5) Jesus mówi: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” Jesus przypomina nam, że mamy przynosić owoc obfity, że nasze chrześcijaństwo musi być owocne i te owoce muszą być widoczne. Oczywiście bez Jezusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić i dlatego po pierwsze musimy trwać w Nim. Jednak to trwanie w nim musi nas mobilizować do akcji, do czynów, do dobrych uczynków. Obfity owoc to także dbanie o innych i o dzieła, które Kościół Katolicky w naszym imieniu prowadzi. Obfity owoc się nie pojawi bez naszego zaangażowania. To zaangażowanie to także finansowe wsparcie dzieł prowadzonych przez naszą Diecezję Rockford. Jak co roku, również teraz zwracam się do Was w tym ciągle trudnym czasie, z prośbą o konkretne wsparcie tych dzieł w naszej diecezji.

Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną, możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom, młodzieży i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak : przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży,czy troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę Diecezjalną. Oczywiście wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży, dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $114,544.00. Jest to nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.

Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel. Bracia i siostry, gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą $150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz cel. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.

Dziękuję Wam za waszą ofiarność. Nawet jeśli nie możecie ofiarować zbyt dużo, nie myślcie, że to mało, co możecie się nie liczy. Wspólnie możemy osiągnąć cel. Ważne tylko, żeby każdy się poczuł odpowiedzialny i wsparł to dzieło tyle ile może. Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach prosząc dla Was o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże.

 

Witold Adamczyk OFMConv.

Administrator parafii

 

Aby złożyć kolektę na online – kliknij tutaj

Film: https://www.youtube.com/watch?v=BiYCjT5qqbo