Adwent dla dzieci

Zapraszamy dzieci do czynnego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia.  Poniżej znajduje się kalendarz, który pomoże w wypełnianiu dobrych uczynków w czasie Adwentu. Podobnie jak w październiku,  kalendarz (kliknij tutaj) należy wydrukować i w każdym dniu Rodzic po wypełnieniu zadania na dany dzień przez dziecko powienien umieścić inicjały, które potwierdzą wykonanie zadania. Wszystkie prace należy oddać do kościoła do końca grudnia, Może to być drogą pocztową, elektroniczną lub przynieść przed Mszą św. Wśród wszystkich prac zostaną rozlosowane nagrody.

Zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału.