List Biskupów Diecezjalnych stanu Illinois

Zachęcamy do zapoznania się z Listem Biskupów diecezjalnych stanu Illinois w sprawie wniesionej ustawy, której celem jest uchylenie
ustawy o Rodzicielskim Powiadamianiu o Aborcji w stanie Illinois (Illinois Parental Notice of
Abortion Act). Dotyczy to aktów prawnych: House Bill 1797 i Senate Bill 2190. Cały list – kliknij tutaj…