Nowy Administrator Parafii

Drodzy Parafianie,

Czas biegnie szybko. Pierwszego lipca 2020 roku minęło dziewięć lat, od kiedy zostałem Proboszczem św. Małgorzaty Marii. Te dziewięć lat to radosna służba Bogu i Jego Ludowi w naszej parafii. Bardzo miło mi było poznać każdego z was, mieć za sobą Wasze modlitwy i wsparcie. Po osobistej modlitwie i rozeznaniu doszedłem do wniosku, że nadszedł czas na zmianę. Nasza parafia potrzebuje lidera, który wniesie nowe pomysły i świeże spojrzenie, aby nasza parafia kontynuowała bycie żywą i aktywną wspólnotą Ludu Bożego.
Dlatego z radością pragnę Was poinformować, że biskup Dawid Malloy pozytywnie odpowiedział na prośbę naszego Ojca Prowincjała i ustanowił Ojca Witolda Adamczyka nowym Administratorem Parafii. Zmiana ta wejdzie w życie 1-go września 2020 r. Przez pierwszy rok O. Witold będzie Administratorem Parafii, a po roku zostanie Proboszczem. Jestem przekonany, że O. Witold to bardzo dobry wybór do tej roli. Wraz ze współbraćmi będzie dobrze troszczył się o parafię.
Chciałbym wam wszystkim podziękować za te dziewięć lat współpracy ze mną jako waszym Proboszczem. Razem dokonaliśmy wielu dobrych rzeczy dla naszego duchowego wzrostu i dla dobra parafii. Największym wydarzeniem, które pomogło nam się rozwinąć podczas mojej posługi jako proboszcza, były obchody Stulecia Parafii. To wydarzenie sprawiło, że doceniliśmy przeszłość i zaplanowaliśmy przyszłość. Kampania finansowa, którą wtedy z tej okazji udało się nam przeprowadzić, pomogła nam zmniejszyć zadłużenie parafii i pozwoliła nam na przeprowadzenie upiększenia kościoła oraz remontów w szkole i w Ministry Center. Cieszę się również, że duchowość franciszkańska, którą tu zaszczepiliśmy, została tak dobrze przyjęta i pomogła wielu zbliżyć się do Chrystusa.
Mówię: dziękuję, ale się nie żegnam z Wami. Pozostanę w parafii jako wikariusz parafialny. Będę również kontynuował urząd jako Gwardian naszej Wspólnoty Franciszkańskiej w Algonquin i pozostanę Koordynatorem Prowincjalnym naszej Prowincji Krakowskiej na Stany Zjednoczone Ameryki.
Wszystkich Was otaczam swoją modlitwą i wypraszam Boże Błogosławieństwo dla całej Parafii, abyśmy kroczyli drogami zabawienia do Królestwa Bożego.

Pokój i Dobro

O. Piotr Sarnicki OFMConv.