“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”
∼ Joz 24:15

2020 Apel Diecezjalny – Słuchaj Jego Głosu


Drodzy Przyjaciele!

Każdego roku o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: SŁUCHAJ JEGO GŁOSU. Te słowa Chrystusa uświadamiają nam, że jesteśmy powołani do słuchania głosu Jezusa i dawanie swiadectwa o naszej wierze w słowach i uczynkach. Jak co roku, również teraz zwracam się do Was w tym trudnym czasie, z prośbą o konkretne wsparcie Kościoła w jego szerszej formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford.

Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną, możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom, młodzieży i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak : przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży,czy troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę Diecezjalną. Oczywiscie wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży, dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $112,061.00. Jest to nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.

Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel . Z obliczeń komitetu finansowego wynika, że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą $150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.

Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować. Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach prosząc dla Was o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże.

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv