Nasze Modlitwy

“Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem
i Pan go podźwignie”  ∼Jk5,15

Czym jest modlitwa?

Jest odpowiedzią całej twojej istoty na niezgłębioną tajemnicę miłości, która nie przemija i która do ciebie przemawia w całym świecie przez wszystkie otaczające cię cuda. Wypowiedzeniem się i daniem odpowiedzi, dziękowaniem, radością. Pytaniem. Żaleniem się i krzykiem. Milczeniem. Wspólnym kroczeniem drogą. Powiedzeniem “tak” słowami, znakami i czynem, i całym swoim życiem.