Służba Liturgiczna

Ministrowie Eucharystii

Kim jest minister Eucharystii, inaczej nadzwyczajny szafarz Eucharystii?

Osoba rozdająca Komunię świętą nazywa się, zgodnie ze słownictwem używanym w Kodeksie Prawa Kanonicz¬nego, szafarzem Komunii świętej lub szafarzem Eucharystii. Prawo Kościoła dzieli tych szafarzy na dwie zasadnicze grupy: szafarzy zwyczajnych i szafarzy nadzwyczajnych. Do szafarzy zwyczajnych należą: biskupi, kapłani i diakoni. Drugą grupę, szafarzy nadzwyczajnych, stanowią klerycy oraz osoby świeckie – wierni wyznaczeni przez kompetentną władzę duchowną. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej – to prawnie ustanowiona osoba świecka, która może udzielać Komunii świętej jednorazowo, bądź na czas określony podczas mszy świętych w niedziele, święta i uroczystości. Za wiedzą proboszcza, z zachowaniem obowiązujących przepisów liturgicznych, szafarz może zanieść Komunię świętą do domów tylko tym osobom, które są chore i nie mogą uczestniczyć we mszy świętej.

Więcej informacji:
Iwona Hess
tel:
(815) 245-1374

Lektorzy

Kto to jest lektor?

Jest to osoba powołana do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje ona lekcje z Pisma świętego (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz).

Więcej informacji:
Iwona Hess
tel:
(815) 245-1374

Marszałkowie

Kim jest marszałek?

Jest to osoba, która przed i po mszy świętej pomaga przygotować świątynię do liturgii. Wita przybyłych do świątyni parafian, pomaga znaleźć siedzące miejsce w kościele. Marszałek przygotowuje także w przedsionku kościoła stolik na pomoce liturgiczne, gazety, czasopisma czy parafialne biuletyny. W czasie mszy świętej zbiera składkę pieniężną, czyli kolektę. Po zakończonej mszy świętej pomaga rozprowadzać niedzielną prasę.

Więcej informacji:
Tadeusz Leszewicz
tel: (224) 402-3482

Ministranci

Kim jest ministrant?

Ministrant to osoba posługująca przy sprawowaniu mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów, takich jak błogosławieństwa, pogrzeby, śluby oraz nabożeństwa. Ministranci są wiernymi świeckimi, przede wszystkim są to dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. Stroje ministrantów są różnorodne.

Kontakt:
o. Daniel Zdebik
email: frdaniel@saintmargaretmary.org