Historia Parafii

Historia Parafii

Obecność wiary katolickiej w Algonquin datuje się na rok 1845, kiedy to duża grupa czeskich osadników zamieszkała wzdłuż rzeki Fox. W 1911 r. bp Piotr Muldoon wyznaczył do posługi duszpasterskiej ks. P.J. Hogana, który dwa razy w miesiącu sprawował mszę świętą. W 1915 r., pod przewodnictwem ks. Józefa Lonergan została utworzona misja św. Małgorzaty Marii dla 26 mieszkających tutaj rodzin. Na zakupionej ziemi wzdłuż rzeki Fox wybudowano pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, który został poświęcony w Dniu Święta Dziękczynienia 25 listopada 1915 roku.

Po upływie czterdziestu lat przydzielony został parafii pierwszy proboszcz rezydent, ks. Raymond Eipers. Ponieważ pierwszy kościół był zbyt mały dla rozrastającej się społeczności, dlatego też w 1955 r. zakupiono 10 akrów ziemi na cele duszpasterskie. Na terenie tym, położonym wzdłuż ulic Algonquin i Hubbard, wybudowano nowy kościół i szkołę. Kościół mógł pomieścić 350 osób, a do parafialnej katolickiej szkoły, pod kierownictwem sióstr dominikanek, uczęszczało 130 uczniów. W 1983 roku parafia wybudowała nowy kościół dla istniejącej już wówczas ponad dwu tysięcznej wspólnoty rodzin. Nowy kościół oraz kaplicę, biura parafialne i zaplecze duszpasterskie poświęcił bp Artur O’Neill. W 2002 roku parafia kupiła budynek państwowej szkoły Eastiview, położonej w sąsiedztwie działki parafialnej. Dzisiaj jest on siedzibą katolickiej szkoły św. Małgorzaty Marii, Parafialnego Centrum Edukacji Religijnej oraz Szkoły Języka Polskiego.

W chwili obecnej parafia św. Małgorzaty Marii liczy ponad 3.450 rodzin biorących czynny udział w ponad 130 duszpasterstwach i posługach. Do katolickiej szkoły uczęszcza ponad 570 uczniów, a ponad 300 dzieci ze szkół publicznych uczestniczy w nauce religii.

W roku 2000 parafia otworzyła gościnnie swoje drzwi dla Polaków, którzy zaczęli sprowadzać się do Algonquin i okolicznych miejscowości i umożliwiła prowadzenie duszpasterstwa również w języku polskim. Na msze święte w języku polskim (sobota – 6:30 pm i niedziela – 1:00 pm) uczęszcza regularnie w granicach 700-900 osób. Polska społeczność podtrzymuje swoje narodowe tradycje i zwyczaje poprzez, istniejące przy parafii: Klub Kultury Polskiej oraz Katolicką Polską Szkołę, do której uczęszcza obecnie 430 dzieci i młodzieży.

Od 1-go lipca 2011 roku biskup Diecezji Rockford Thomas Doran oddał parafię pod duszpasterską opiekę Ojców Franciszkanów Konwentualnych z Krakowa. Obecnie pracuje tutaj trzech kapłanów franciszkańskich, którzy pełnią posługę duszpasterską dla Amerykanów, Polaków i Filipińczyków.