Nasze Modlitwy

“Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem
i Pan go podźwignie”  ∼Jk5,15